Novetats

Nou PEE – Nuevo PER

NOU PEE – NUEVO PER a la Base Nàutica

Habilita’t per les noves atribucions del PER a la Base Nàutica!

Us oferim pràctiques en travessa durant un cap de setmana a Sóller (Mallorca) per habilitar-vos en el nou PEE (més conegut per la seva abreviació en castellà, PER) a bord de l’Icaria, el nostre veler de navegació.

Travessa: Barcelona – Sóller – Barcelona. Nit a Sóller.

Des d’aquest any, el nou PEE permet majors distàncies de navegació. Les titulacions nàutiques per manejar embarcacions d’esbarjo han estat modificades pel Govern espanyol de manera que a partir de l’11 de gener es podrà cobrir la distància entre la Península Ibèrica i les Illes Balears i governar vaixells de fins a 24 metres d’eslora amb el PER. Però per habilitar-te d’aquestes noves atribucions cal fer unes pràctiques addicionals de navegació de 24 hores. T’interessa?

A la Base Nàutica us oferim aquestes pràctiques navegant fins a Sóller per aquells que ja tinguin l’antiga titulació del PER i la vulguin actualitzar; o per aquells que es vulguin treure la titulació per primera vegada. No desaprofitis l’oportunitat de formar-te per poder navegar fins a les Balears governant un vaixell!

Segons el canvi de normativa, les pràctiques reglamentàries de navegació han de tenir una durada mínima de 24 hores, 4 de les quals almenys han de ser nocturnes.

Preus:

  • 400€ – tot el cap de setmana amb menjar inclòs
  • 800€ – curs PEE complet (teoria i pràctiques). Nova convocatòria a partir del 20 de gener. Classes teòriques dimarts i dijous de 19 a 21h. Consulta tota la informació aquí.

I apunteu-vos també a realitzar les pràctiques de ràdio amb nosaltres. Actualment són 2 hores però a partir de l’11 de gener s’ampliaran a 12 (4 teòriques i 8 pràctiques). El preu va a part.

Calendari a determinar

Inscripcions i més informació trucant al 93.221.04.32 o enviant un correu electrònic a info@basenautica.org / comunicacio@basenautica.org

¡Places molt limitades!

¡Habilítate para las nuevas atribuciones del PER en la Base Náutica!

Os ofrecemos prácticas en travesía durante un fin de semana a Sóller (Mallorca) para habilitaros en el nuevo PER a bordo del Icaria, nuestro velero de navegación.

Traviesa: Barcelona – Sóller – Barcelona. Noche en Sóller.

Desde este año el nuevo PER permite mayores distancias de navegación. Las titulaciones náuticas para el manejo de embarcaciones de recreo han sido modificadas por el Gobierno español de forma que a partir del 11 de enero se podrá cubrir la distancia entre la Península Ibérica y las Islas Baleares y gobernar barcos de hasta 24 metros de eslora con el PER. Pero para habilitarte con estas nuevas atribuciones es requerido hacer unas prácticas adicionales de navegación de 24 horas. ¿Te interesa?

En la Base Náutica os ofrecemos estas prácticas navegando hasta Sóller para aquellos que ya tengan la antigua titulación del PER y quieran actualizarla. O para los que se quieran sacar la titulación por primera vez. ¡Qué mejor oportunidad para aprender a navegar hasta las Baleares gobernando un barco!

Según el cambio de normativa, las prácticas reglamentarias de navegación deben constar de una duración mínima de 24 horas, de las cuales al menos 4 deben de ser nocturnas.

Precios:

  • 400€ – todo el fin de semana con comida incluida
  • 800€ – curso PER completo (teoría y prácticas). Nueva convocatoria a partir del 20 de enero. Clases teóricas martes y jueves de 19h a 21h. Consulta toda la información aquí.

Y apuntaros también a realizar las prácticas de radio con nosotros. Actualmente son 2 horas pero a partir del 11 de enero se ampliarán a 12 (4 teóricas y 8 prácticas). El precio va aparte.

Calendario a determinar

Inscripciones y más información llamando al 93.221.04.32 o enviando un correo electrónico a info@basenautica.org / comunicacio@basenautica.org

¡Plazas muy limitadas!

 

El vaixell de pràctiques: Icaria.

unnamed

icaria1

293446_304531342894668_771323423_n

Base Nàutica de la Mar Bella © 2014